Fortbo

fortbo

132 ejerlejligheder, cirka 300 gode naboer, grønne områder med legeplads til de mindste og grillpladser til de større.

ejerforeningen fortbo

hvem er vi?

Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen ” FORTBO”.
Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune under Rødovre Ret, der er foreningens værneting.
Foreningens område er ejerlejligheder og fællesarealer i ejendommen matr. 18 y, Islev by og sogn, beliggende Rødovrevej 301-323 A, 2610 Rødovre.
Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse nærværende vedtægter og Foreningens ordensreglement.
Foreningen varetager tillige medlemmernes interesser i deres egenskab af ejere af ejendommens ejerlejligheder og udfører i øvrigt de opgaver, der måtte blive henlagt til
Foreningen i medfør af ufravigelig lovgivning eller måtte følge af forholdets natur, herunder opretholdelse af ro og orden indenfor ejendommens område.

bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

kontakt

Her finder du en liste med oplysninger over alle kontakt instanser.

faciliteter

Vaskeri, gratis parkering, værksted og profesionelle håndværkere til rådighed.

bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

kontakt

Her finder du en liste med oplysninger over alle kontakt instanser.

faciliteter

Vaskeri, gratis parkering, værksted og profesionelle håndværkere.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.